Nasze realizacje

Inwentaryzacje budynków

1234
Klasycystyczny dawny Zakład dla Ubogich z 1779 r. zbudowany z fundacji króla pruskiego Fryderyka II wg projektu Karola Gottharda Langhansa. Od 1804 r. szpital, w 1874 r. przekształcony w szpital dla umysłowo chorych, w czasie wojny jeniecki obóz oficerski i obóz dla internowanych obywateli państw wrogich.

inw_kluczbork_1inw_kluczbork_2inw_kluczbork_3
Dawny Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego w Kluczborku

inw_maluszyn_1inw_maluszyn_2

Szkoła zabytkowa w Maluszynie (podwykonawca)

Termomodernizacje

 1a1b2a2b
Budynki należące do ZGM TBS w Częstochowie przy ulicy POW(po lewej) oraz Oskara Lange (po prawej)

(galeria w tracie tworzenia)

Budynki użyteczności publicznej

(galeria w tracie tworzenia)

Domy jednorodzinne

(galeria w tracie tworzenia)

Nasze realizacje

Inwentaryzacje budynków

1234
Klasycystyczny dawny Zakład dla Ubogich z 1779 r. zbudowany z fundacji króla pruskiego Fryderyka II wg projektu Karola Gottharda Langhansa. Od 1804 r. szpital, w 1874 r. przekształcony w szpital dla umysłowo chorych, w czasie wojny jeniecki obóz oficerski i obóz dla internowanych obywateli państw wrogich.

inw_kluczbork_1inw_kluczbork_2inw_kluczbork_3
Dawny Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego w Kluczborku

inw_maluszyn_1inw_maluszyn_2

Szkoła zabytkowa w Maluszynie (podwykonawca)

Termomodernizacje

 1a1b2a2b
Budynki należące do ZGM TBS w Częstochowie przy ulicy POW(po lewej) oraz Oskara Lange (po prawej)

(galeria w tracie tworzenia)

Budynki użyteczności publicznej

(galeria w tracie tworzenia)

Domy jednorodzinne

(galeria w tracie tworzenia)

Nasze realizacje

Inwentaryzacje budynków

1234
Klasycystyczny dawny Zakład dla Ubogich z 1779 r. zbudowany z fundacji króla pruskiego Fryderyka II wg projektu Karola Gottharda Langhansa. Od 1804 r. szpital, w 1874 r. przekształcony w szpital dla umysłowo chorych, w czasie wojny jeniecki obóz oficerski i obóz dla internowanych obywateli państw wrogich.

inw_kluczbork_1inw_kluczbork_2inw_kluczbork_3
Dawny Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego w Kluczborku

inw_maluszyn_1inw_maluszyn_2

Szkoła zabytkowa w Maluszynie (podwykonawca)

Termomodernizacje

 1a1b2a2b
Budynki należące do ZGM TBS w Częstochowie przy ulicy POW(po lewej) oraz Oskara Lange (po prawej)

(galeria w tracie tworzenia)

Budynki użyteczności publicznej

(galeria w tracie tworzenia)

Domy jednorodzinne

(galeria w tracie tworzenia)